Rok 2022 v médiích

Děkujeme Kolínskému Deníku, Svoboda.info a Zpravodaji města Kolín za jejich pravidelnou mediální podporu našemu Blešáku. Speciální poděkování patří panu Zdeňkovi Hejdukovi!

Pomáháte nám i lidem, kteří k nám chtějí chodit!

Mediální výstupy:

Kolínský Deník: Blešák na vzduchu se pro letošek rozloučil, počasí mu opět přálo

Kolínský Deník: OBRAZEM: Blešák na vzduchu v Kolíně se vyvedl, své hračky nabízely i děti (30/4/2022)

Kolínský Deník: FOTO: Blešák na vzduchu oslaví dvacítku (25/5/2022)

Kolínský Deník: PODÍVEJTE SE: Jubilejní Blešák na vzduchu sváděl tentokrát bitvu s počasím (28/5/2022)

Kolínský Deník: Foto: Nepotřebné věci i poklady z garáže. Kolínští nabízeli své věci na blešáku (28/8/2022)

Kolínský Pres: Co se v Kolíně děje od 26. září do 2. října? Koná se Blešák na vzduchu, charitativní Šou s květinou a vernisáž výstavy Pavla Rajdla (26/9/2022)

Kolínský Pres: Kolínské novinky: Blešák varuje před dírami v parku, na parkány dorazí střelci z historických zbraní a sochař nepřevzal Cenu města Kolína (26/5/2022)

Kolín žije: Blešák na vzduchu říjen

Svoboda.info: Sezóna Blešáků na vzduchu 2022 začíná (19/4/2022)

Svoboda.info: Blešák na vzduchu slaví 20. jubileum (26/5/2022)

Svoboda.info: Sezóna Blešáku na vzduchu 2022 začíná (19/4/2022)

Další zajímavé zmínky:

DiakonieAC.cz: KidzTown Byl Na Blešáku Na Vzduchu (9/5/2022)

KidzTown.cz: Říjnový Blešák na vzduchu: stánek, kavárna i palačinky (5/10/2022)

A na závěr zmíňka v článku:

Zpravodaj města Kolína: CO DĚLAT? NĚCO! (1/2022)

Kdo jsou guerilla gardeners – partyzánští zahradníci? Kde u nás pomáhají přírodě trash heroes – odpadkoví hrdinové? Kniha překladatelky a spisovatelky Viktorie Hanišové Beton a hlína podává svědectví o aktivitě řady tuzemských občanských spolků, které si vzaly za cíl přistupovat ekologicky a šetrně k přírodě ve městech. Jejich iniciativu, problémy s ní spojené i způsoby řešení představuje formou rozhovorů s jejich představiteli, lidmi z předměstí Prahy, Brna i z menších měst. Povětšinou jde o mladé lidi, kteří založili a udržují komunitní zahrady a osady, kde něco společně pěstují a učí tak své děti vztahu k půdě a potravinám. Mnozí se na pronajatých pozemcích snaží uplatňovat permakulturní způsob hospodaření, jiní prostě jen užívají stávající zahrádkářské kolonie na krajích měst a brání se developerům, kteří je chtějí zastavět. Pozornost autorky vzbuzují další počiny. Příkladem může být vznik skupiny „Na ovoce“, která už řadu let mapuje staré sady a ovocná stromořadí, o které se nikdo nestará. Jejich plody nejsou na pohled výstavní jako třeba jablka dovezená k nám přes půl zeměkoule, jsou ale mnohdy chutnější, proč by tedy měly zbytečně padat a hnít? Sympatické je i zřizování „bezobalových“ obchodů, kde se prodávají lokální potraviny a budují osobní vztahy mezi místními zemědělci a jejich zákazníky. Pro všechny zpovídané je společné přesvědčení, že aktivní jedinec může změnit svět a cesta k udržitelnější budoucnosti začíná u „malých“ každodenních činů. Jejich snažení je nekonfliktní, připomíná úsloví, že „malé je milé“ a v jiné rovině možná i Havlovu „moc bezmocných“. V dnešní době, kdy přímý kontakt lidí stále víc nahrazují všudypřítomné počítače, nás podobné aktivity vracejí do života, podporují lokální sounáležitost a pocit domova. Zhruba před třemi lety se i v Kolíně zrodila komunitní zahrada. Působí tu také Kolínský okrašlovací spolek, který se snaží vysazovat stromy. I v našem městě se lidé občas vydávají sbírat odpadky, konají se blešáky na vzduchu, funguje Otevřená ulice. Kniha Viktorie Hanišové může být inspirací k další užitečné aktivitě. Kateřina Zvelebilová

20 comments

 1. med_wbma

  Германия известна как лидер в области лечения и исследования рака, предлагая пациентам доступ к самым современным и инновационным методам. Германские больницы оснащены современным оборудованием и работают высококвалифицированные медицинские специалисты, включая онкологов, рентгенологов и хирургов. В дополнение к классическим методам лечения, таким как хирургия, химиотерапия и лучевая терапия, в Германии предлагаются альтернативные и дополнительные методы лечения, такие как гомеопатия, акупунктура и психотерапия. Пациенты также получают комплексный подход к лечению, который учитывает не только физические симптомы рака, но и эмоциональные и психологические последствия заболевания.
  С акцентом на как тральные, так и инновационные методы, Германия предлагает поддерживающую и глобальную среду для пациентов с раком, ищущих лучшее возможное лечение. Кроме того, страна имеет сильную сеть поддержки пациентов и организаций, которые предоставляют руководство, ресурсы и чувство сообщества для людей, которых затрагивает рак.
  https://blotos.ru/news/lechenie-raka-v-germanii-metody-borby.html. Все эти факторы делают Германию привлекательным местом для пациентов с раком, ищущих самые передовые и эффективные методы лечения.
  В Германии также есть возможность получить лечение в рамках клинических исследований, где доступны новые и инновационные методы лечения.
  Обращайтесь за помощью вовремя! Будьте здоровы. #организауия лечение в Германии #доступность медицинской помощи #обязательно прочитать.

 2. kardiologiya_vxma

  Германия является лидером в лечении врожденных пороков сердца, предоставляя больным помощь мирового класса. Благодаря высококвалифицированному и опытному медицинскому персоналу, современному оборудованию и широким возможностям для проведения исследований, Германия находится на переднем крае лечения этих опасных для жизни состояний.
  Эта страна уже давно является пионером в разработке инновационных методов лечения врожденных пороков сердца. Например, немецкие врачи одними из первых начали использовать катетеризацию для лечения детей с тяжелыми пороками сердца. Эта процедура включает в себя введение тонкой трубки в сердце для диагностики и лечения аномалий без хирургического вмешательства. кардиология лечение в германии. Помимо таких передовых методов лечения, как катетеризация, в Германии также предлагается комплексное лечение пациентов с более легкими формами врожденных пороков сердца. Специализированные педиатрические центры обеспечивают комплексное обслуживание, начиная с диагностики, лечения и заканчивая последующим наблюдением. В этих центрах работают опытные специалисты, которые понимают, как лучше лечить каждый отдельный случай, исходя из его уникальных потребностей и обстоятельств.
  В Германии также существует множество возможностей для проведения исследований, которые помогут углубить понимание врожденных пороков сердца и разработать новые методы лечения. В университетах страны работают одни из лучших в мире исследователей в этой области, которые ежедневно прилагают все усилия, чтобы улучшить результаты лечения пациентов и найти лучшие способы лечения этих заболеваний.
  В целом, Германия является отличным выбором при лечении врожденных пороков сердца благодаря высокому качеству медицинского обслуживания, инновационным методам лечения, специализированным педиатрическим центрам и широким возможностям для исследований в этой области. Имея в своем распоряжении все эти ресурсы, люди, пострадавшие от этого опасного для жизни состояния, могут быть уверены, что получат в Германии лечение мирового класса, которое поможет им прожить более долгую и здоровую жизнь.

Comments are closed.