Pro prodejce

→ Veškeré osoby, které se zúčastňují Blešáku na vzduchu, obchodují a pohybují se na něm dobrovolně a plně na vlastní zodpovědnost. Za děti odpovídají rodiče.

→ Vstup je pro prodejce zdarma, ale od prodejců uvítáme dobrovolné vstupné jako příspěvek na blešák. U stolku organizátorů, do kasičky.

Prodejci soukromé osoby prodávající své nepotřebné věci se nemusí registrovat předem.

Prodejci podnikatelé, tvůrci, prodávající své zboží nebo výrobky, jsou povinni se ohlásit a domluvit na vstupu s pořadateli předem.

Neziskové organizace, jsou povinny ohlásit se a domluvit na vstupu s pořadateli předem.

→ Na akci je zajištěno mobilní wc.

→ Občerstvení zajišťují pozvaní stánkaři. Další občerstvení často nabízí někteří prodejci na trhu např. bábovku vedle svého jiného zboží atp.

→ Blešák na vzduchu je nezisková, dobrovolnická aktivita, bez právní formy. Poskytuje pouze prostor, organizuje a propaguje. Nezodpovídá za obchody, zdraví a pohyb osob v místě konání.

→ více zde: Provozní řád Blešáku na vzduchu

Místo konání:

Komenského park

Kolín

280 00

blesaknavzduchu@gmail.com

www.facebook.com/blesaknavzduchu

www.instagram.com/blesaknavzduchu