Pro kupující

→ Veškeré osoby, které se zúčastňují Blešáku na vzduchu, obchodují a pohybují se na něm dobrovolně a plně na vlastní zodpovědnost. Za děti odpovídají rodiče.

→ Vstup je pro všechny zdarma.

→ Na akci je zajištěno mobilní wc.

→ Občerstvení zajišťují pozvaní stánkaři. Další občerstvení často nabízí někteří prodejci na trhu.

→ Blešák na vzduchu je nezisková, dobrovolnická aktivita, bez právní formy. Poskytuje pouze prostor, organizuje a propaguje. Nezodpovídá za obchody, zdraví a pohyb osob v místě konání.

→ Více zde: Provozní řád Blešáku na vzduchu

Místo konání:

Komenského park

Kolín

280 00

blesaknavzduchu@gmail.com

www.facebook.com/blesaknavzduchu

www.instagram.com/blesaknavzduchu