Naši partneři

Děkujeme všem podporovatelům, spolupracujícím organizacím a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají!

Město Kolín

Tady žijeme. Od roku 2017 nás podporuje formou dotace a pomáhá s významnou částí našich nákladů. Zapůjčuje nám park Komenského.

→  Apoštolská církev Kolín a Mateřské centrum Kidztown Kolín

Skvělí a milí lidé! Pravidelně k nám chodí a připravují skvělou kávu a dětský koutek s odborným personálem.

Výtěžek z kávy prodané u stánku Církve Kolín podporuje pekárny v Severní Koreji, které poskytují chleba a sójové mléko chudým dětem.

Rengl

Plakátovací plochy po celé ČR. Od roku 2017 nám poskytuje slevy na výlepy plakátů. Doporučujeme z naší vlastní zkušenosti trvající skoro 20 let.

→  U&WE Advertising

Specialisté na produktový marketing a retail. Od roku 2017 nám vyrábí tiskoviny za sponzorskou cenu. Doporučujeme, když potřebujete grafiku, tisk, audio & video, balení, distribuci i instalaci.

→  Mela o.p.s.

Na Blešáku na vzduchu potkáváte naše kamarády, klienty z obecně prospěšné společnosti Mela z Kolína. Kluci a holky nám pomáhají postavit a sbalit blešák, nosí věci, pomáhají s úklidem a vším, co potřebujeme. Pro ně je to nácvik pracovních návyků, vydělají si u toho nějaké peníze a nám moc pomůžou. Mela o.p.s. vytváří pro lidi starší 15 let s mentálním a kombinovaným postižením a s dlouhodobě chronickým psychiatrickým onemocněním podmínky pro jejich větší samostatnost a nezávislost na cestě k běžnému životu v přirozených podmínkách lidského společenství, a to mimo velké ústavy. A tomu fandíme!